Soft Touch - fjädring

Kollektionens perfekta kärna

Som kollektionens kärna fungerar Soft Touch-fjädringen. Fjädringen består av varierande pocketfjädrar (bild 1).  I de övre och undre skikten finns mindre och tätare spiraler som gör ytan mjuk och formar sig enligt kroppen. Mellanskiktets större och glesare spiraler ger kroppen ett viktigt stöd. 

Utöver det har man i fjädringen använt en tillverkningsmetod med resårer av olika längd (Hi-Low konstruktion, bild 2 och bild 3). Konstruktionen satsar vidare på de viktigaste kraven och egenskaperna hos fjädring: mjukhet, formbarhet samt ökat stöd för kroppen då trycket blir större.

Soft Touch-resåren och Hi-Low fjädringskonstruktionen ger tillsammans ett ypperligt stöd för den som sover; hela kroppen får det stöd den behöver. En del av fjädrarna stöder de lättare kroppsdelarna på madrassytan, och skapar samtidigt en behagligt mjuk yta. Då trycket ökar ger de större fjädrarna det rätta stödet för de tyngre delarna av kroppen.